Антонио Вутов подаде към Карлос Франса, който овладя и преодоля страхотно Виктор Генев, а нападателят премина покрай Аргилашки, за да отбележи на опразнената врата и да открие резултата.